Novela občanského zákoníku od 1. 7. 2020

Co se změnilo od 1. 7. 2020:

Zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci je minulostí, kromě pár výjimek.

V nájemních smlouvách o nájmu bytu je možné sjednat povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za porušení povinností nájemce.

Archiv novinek